aktuality

Vítejte na webových stránkách ordinace všeobecného praktického lékaře MUDr. Davida Vincenta.

Kde nás najdete – podrobný popis cesty k ordinaci v sekci kontakty :  


Telefony do ordinace prosím opravdu po,út,čt,pá 9-13h, středa 13-16h. Během odběrů a péče o akutní pacienty na začátku ordinační doby se telefonům nelze až na výjimky věnovat. Stejně tak se do ordinace nedovoláte po ordinačních hodinách.

Prosíme zaměstnance, kteří se objednávají na pracovně-lékařské prohlídky, aby telefonovali až potom, co mají fyzicky k dispozici výpis ze zdravotní dokumentace od svého registrujícího praktického lékaře. Bohužel se nám množí případy, kdy se zaměstnanci dostavují k prohlídkám bez potřebných dokumentů (zejména výpisu) a prohlídky pak nelze ze zákonných důvodů uskutečnit.


Plánovaná nepřítomnost:

29. října 2021


Očkování proti chřipce sezona 2021/2022: 

Od 12.10.2021 očkujeme proti chřipce. Zájemci o očkování se mohou hlásit telefonicky či e-mailem a nechat se zapsat na seznam zájemců. Již do seznamu zájemců zapsaní pacienti si mohou chodit na očkování během ordinační doby (nejlépe v časech 9-12h, středy 12-15h) a nemusejí se již extra na očkování objednávat na přesný čas. 

Úhradu očkování ze zdravotního pojištění mají osoby:

 • nad 65 let věku,
 • po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk,
 • kteří trpí závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo diabetem,
 • umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem
 • s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie),
 • po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk,
 • se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti
 •  po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

Cena pro samoplátce je 500Kč, je možné na pojišťovně vybavit proplacení alespoň části této sumy v rámci preventivních programů.


Očkování proti COVID-19: 

Přeočkování třetími dávkami vakcín proti COVID-19 (6 měsíců po dokončené předchozí vakcinaci proti COVID-19) v naší ordinaci nejspíše realizováno nebude. V případě zájmu  se, prosím, obracejte na příslušná očkovací místa:

Na očkování se můžete objednávat zde: www.ceskoockuje.cz či na telefonní lince 1221.


Vážení pacienti, v rámci protiepidemických opatření a na základě provozního řádu ordinace je v naší ordinaci zachována povinnost mít zakrytá ústa a nos. Děkuji za pochopení a dodržování nařízení.


! PROVOZ ORDINACE V DOBĚ KORONAVIROVÉ PANDEMIE !

Snažíme se zamezovat zbytečnému mísení pacientů v čekárně, pacienti jsou dle možností předem objednáváni na přesný či alespoň doporučený čas. Vyžadujeme nošení ochrany dýchacích cest a dodržování odstupů. Prosíme pacienty o ohleduplnost a dodržování těchto pravidel. Chráníte tak sebe navzájem a zároveň i personál ordinace.

Pacienty s projevy respiračního onemocnění (kašel, zvýšená teplota, dušnost, bolest v krku, zahlenění…) prosíme, aby nás pokud možno nejdříve kontaktovali telefonicky, volejte po odběrech krve – tj. po 9té hodině, ve středu po 13té hodině. V případě, že se nedovoláte, můžete v akutních případech samozřejmě napsat e-mail či se dostavit nejlépe na začátku ordinačních hodin do ordinace.

Pacienty, na které se vztahuje karanténa (kterou určuje a administruje hygienická stanice), a mají zároveň klinické příznaky, prosíme, aby nás nejdříve nejdříve kontaktovali telefonicky či e-mailem, abychom se domluvili na dalším postupu.

Seznam odběrových míst na nový typ koronaviru (SARS-CoV-2): https://koronavirus.mzcr.cz/testovani/

Dále doporučuji pěkně zpracovaný „návod“ pro pacienty v karanténě: http://www.szu.cz/tema/prevence/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu


E-neschopenka – upozornění pro pacienty:

E-neschopenka


Poslední pacient bude do ordinace přijat maximálně 20 minut před koncem ordinační doby.


Nezbytné věci k provedení pracovně – lékařské prohlídky v ordinaci: 

 • Žádost o provedení pracovně-lékařské prohlídky od zaměstnavatele (vyplněná – identifikace zaměstnavatele včetně IČ, kategorie práce, přesný název pracovní pozice, směnnost, pracovní rizika…)
 • Výpis ze zdravotní dokumentace (ne celou zdravotní kartu!) od svého registrujícího praktického lékaře starý maximálně 3 měsíce (netřeba pokud je zaměstnanec zároveň zaregistrovaný v naší ordinaci)
 • Občanský průkaz
 • Brýle do dálky (pokud zaměstnanec používá), vzorek moči (možno poskytnout i na místě v ordinaci)
 • případné výsledky krevních odběrů či stěrů ze sliznic – zajišťujeme většinou my přímo v ordinaci a týká se specifických prohlídek pro smluvní společnosti

Prosíme pacienty o dodržování režimu ambulance, dbaní pokynů zdravotnického personálu a v neposlední řadě o dodržování norem slušného chování.