aktuality

Vítejte na webových stránkách ordinace všeobecného praktického lékaře MUDr. Davida Vincenta.

Kde nás najdete – podrobný popis cesty k ordinaci v sekci kontakty :  


Plánovaná nepřítomnost:

Berte prosím na vědomí současnou situaci (níže) a to, že pokud ambulance vyčerpá svoje ochranné pomůcky, bude požadavky pacientů vyřizovat pouze po telefonu a e-mailu.


! PROVOZ ORDINACE V DOBĚ KORONAVIROVÉ PANDEMIE !

Provoz ordinace omezujeme na pacienty s akutními zdravotními potížemi, kteří budou vpuštěni do ordinace a ošetřeni pouze po předchozí telefonické či e-mailové dohodě! Čekárna zůstane uzamčena a dovnitř budou vpuštěni pouze předem ohlášení a odsouhlasení pacienti!

Pacienti s lehčími zdravotními potížemi (ve vztahu k nynější situaci) budou řešeni pokud možno na dálku telefonicky či e-mailem.

Recepty na pravidelně užívané léky vystavujeme nyní pouze formou e-receptu na e-mail či SMS (vyžádejte si je telefonicky či emailem).

Pacientům v karanténě vystavujeme e-neschopenku pouze na základě telefonické konzultace.

Pacienti, na které se vztahuje karanténa, a mají zároveň klinické příznaky, se musejí obrátit na krajskou hygienickou stanici či linku 112!

Odkládáme kontroly chronických pacientů bez akutních potíží.

Odkládáme vyšetření pro potřebu posudkové činnosti ČSSZ.

Odkládáme veškeré preventivní prohlídky, pracovně-lékařské prohlídky, očkování, vystavování průkazů, výpisů ze zdravotní dokumentace a další zbytné administrativní záležitosti.

Mějte na vědomí, že pokud v ordinaci dojdou předepsané ochranné pomůcky, dojde k převedení ordinace do nouzového režimu – tj. ambulance bude uzavřena a budou poskytovány pouze telefonické a elektronické (e-mailové) konzultace, předpisy e-receptů a e-neschopenek bez fyzického kontaktu s pacienty.

Pro další ohledně nového koronaviru COVID-19 doporučuji navštívit následující odkazy: Ministersto zdravotnictví – koronavirus, Státní zdravotní ústav – koronavirus, případně Krajská hygienická stanice Brno. Je možno volat i na speciální „koronavirovou“ linku 1212.


E-neschopenka – upozornění pro pacienty:

E-neschopenka


Poslední pacient bude do ordinace přijat maximálně 20 minut před koncem ordinační doby.


Telefony do ordinace prosím opravdu po,út,čt,pá 9-13h, středa 13-16h! Během odběrů a péče o akutní pacienty na začátku ordinační doby se telefonům nelze až na výjimky věnovat.


Nezbytné věci k provedení pracovně – lékařské prohlídky v ordinaci: 

  • Žádost o provedení pracovně-lékařské prohlídky od zaměstnavatele (vyplněná – identifikace zaměstnavatele včetně IČ, kategorie práce, přesný název pracovní pozice, směnnost, pracovní rizika…)
  • Výpis ze zdravotní dokumentace od svého registrujícího praktického lékaře starý maximálně 3 měsíce (netřeba pokud je zaměstnanec zároveň zaregistrovaný v naší ordinaci)
  • Občanský průkaz
  • Brýle do dálky (pokud zaměstnanec používá), vzorek moči (možno poskytnout i na místě v ordinaci)
  • případné výsledky krevních odběrů či stěrů ze sliznic – zajišťujeme většinou my přímo v ordinaci a týká se specifických prohlídek pro smluvní společnosti

Prosíme pacienty o dodržování režimu ambulance, dbaní pokynů zdravotnického personálu a v neposlední řadě o dodržování norem slušného chování.